EM ball กับวิกฤตน้ำเน่า

เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม โดยเฉพาะในเขตเมืองที่การระบายน้ำทำได้ไม่สะดวกและส่งผลให้เกิดสภาพน้ำท่วมขัง ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ น้ำเน่า ทำให้มีความพยายามหาวิธีแก้ปัญหาน้ำเน่าที่เกิดขึ้นโดยได้นำเอาอุปกรณ์ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า em ball มาใช้

อย่างไรก็ตาม ได้มีคำถามตามมาว่า การใช้อุปกรณ์ตัวนี้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการจะตอบคำถามดังกล่าวนี้ได้ ก็คงตองทำความรู้จักกับเจ้า em ball นี้เสียก่อน

Em ใน em ball นั้นย่อมาจาก Effective Microorganisms ซึ่งหมายถึง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์ มีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่สามารถนำไปเพาะขยายได้ไม่ยากด้วย ทำ em

จุลินทรีย์ใน em ball ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. จุลินทรีย์ผลิตกรดแลกติก
เป็น จุลินทรีย์ EM ที่จัดอยู่ในพวกแบคทีเรียที่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกได้โดยผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งกรดแลกติกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิด และจุลินทรีย์อื่นๆ ได้ เนื่องจากมี pH ที่ต่ำ เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่ามีการนำเอาจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกไปใช้ใน การหมักอาหารหลายชนิด เช่น เนยแข็ง โยเกิร์ต และสามารถเก็บไว้ได้นาน จุลินทรีย์ em

2. ยีสต์
 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตัวตั้งต้นในการหมัก ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักเบียร์หรือแอลกอฮอล์ และใช้ในการทำขนมปัง ยีสต์ถูกจำแนกเป็นสัตว์เซลล์เดียว ซึ่งแตกต่างจากเชื้อราเพราะมันจะอยู่เป็นเซลล์เดียวไปตลอดชีวิต ในโลกของจุลินทรีย์จะมีจุลินทรีย์กลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ยีสต์จะมีอยู่มากในสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำตาลมาก เช่น น้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ตามผิวของผลไม้ โดยใน EM ยีสต์ผลิตจะสารชีวพันธ์ต่างๆ หรือสารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เช่น กรดอะมิโน และแป้ง

 3. จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
โฟโต้ทรอปฟิคแบคทีเรีย (เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) เป็นแบคทีเรียโบราณที่เกิดมาก่อนการเกิดดาวเคราะห์โลกที่มีออกซิเจนหนาแน่นอย่างเช่นในปัจจุบัน จากชื่อของมันบ่งบอกให้รู้ว่ามันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีอยู่ตามนาข้าว ทะเลสาบ และทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ ในทางปฏิบัติจะพบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนี้ตามทุ่งนาเพราะมันย่อยสลายอินทรียวัตถุได้ดี ทั้งในการบำบัดน้ำเสียมีงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ จุลินทรีย์นี้ ส่วนที่ใช้ในการเกษตร การเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ภายใต้สภาพที่มีการผลิตไฮโดรเจนมันสามารถย่อยสลายสารต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง จุลินทรีย์ em

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงร่วมอยู่ในระบบย่อยต่างๆ และเป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรไนโตรเจนและวัฏจักรคาร์บอน เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์หลักในวัฏจักรต่าง ๆ มันจึงทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ใน EM ได้ ดังนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจึงเป็นจุลินทรีย์ที่สำคัญใน EM

สำหรับคำถามที่ว่า em ball ใช้ได้ผลดีเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำและสาเหตุของการเน่าเสียของน้ำ เนื่องจากหลักการทำงานของ em ball จะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในน้ำซึ่งสารเหล่านี้จะทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น ดังนั้นการที่จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารเหล่านี้ไปก็จะทำให้กลิ่นเหม็นลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในการทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน em ball นั้นต้องมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งถ้าหากแหล่งน้ำดังกล่าวมีสภาพเน่าเสียอย่างรุนแรงจนทำให้มีออกซิเจนในน้ำต่ำมาก จุลินทรีย์ก็จะไม่สามารถทำงานได้

นอกจากออกซิเจนแล้ว สภาพของแสงก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของจุลินทรีย์ใน em ball เช่นกัน เนื่องจากจุลินทรีย์ตัวหลักของ em ball คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการย่อยสลายอินทรีย์สาร ดังนั้นหากแหล่งน้ำอยู่ในสภาพที่มีแสงแดดไม่เพียงพอ ก็ย่อมทำให้การทำงานของจุลินทรีย์ได้ผลน้อยลงด้วย และหากเป็นในช่วงฤดูหนาวที่กลางวันน้อยกว่ากลางคืน จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะมีเวลาในการสังเคราะห์แสงได้น้อยลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำได้ แต่ก็ไม่สามารถลดสารพิษเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเน่านั้นได้ ดังนั้นการทำงานของจุลินทรีย์เพื่อแก้ไขสภาพน้ำเน่าเสียอาจไม่ได้ผลหากน้ำนั้นมีสารพิษปนเปื้อนในปริมาณสูง

กล่าวโดยรวมก็คือ em ball จะใช้ได้ผลในกรณีของแหล่งน้ำที่ไม่เน่าเสียเกินไปจนแทบไม่มีออกซิเจนอยู่ในน้ำ หรือหากต้องการจะใช้ให้ได้ผลในกรณีนั้นก็ต้องใช้ควบคู่ไปกับกังหันปั่นนำเพื่อเอาออกซิเจนใส่ลงไปในน้ำ ทั้งยังต้องมีปริมาณแสงแดดมากพอที่จุลินทรีย์จะใช้เป็นพลังงานในการย่อยสลายอินทรีย์สาร นอกจากนี้ที่ต้องระลึกไว้ก็คือ em ball อาจลดกลิ่นเหม็นของน้ำได้ แต่ไม่อาจขจัดสารพิษเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำได้

เพื่อการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่มีโคลนตะกอน หรือน้ำไหล หรือน้ำลึก ให้ได้ผลดีกว่าการใช้ EM ขยาย หรือจะใช้ทั้ง em ball และ EM ขยาย ร่วมกันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*