ม้าป่า ตำนานแห่งท้องทุ่ง

THE MUSTANG LEGENG OF GRASSLAND

…..ม้าป่า หรือที่เรียกกันว่า มัสแตง (MUSTANG) มีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ทางภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ที่ครั้งหนึ่งตำนานแห่งคาวบอยเคยมีชีวิต ม้าป่าเหล่านี้สืบเชื้อสายมาจากม้าที่กองทหารสเปนนำเข้ามาเมื่อช่วงปี คศ. 1500 ในตอนนั้น ม้าพันธุ์ดั้งเดิมของทวีปอเมริกาสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ตั้งแต่ 8,000 – 10,000 ปีก่อน อย่างไรก็ดี ในปี 1993 ได้มีการพบซากม้าโบราณอายุ 25,000 ปีซึ่งมี ชื่อว่า EQUUS LAMBEI ที่เหมืองแร่ในยูคอน จากการตรวจสอบ ได้พบว่า ม้าชนิดนี้ไม่แตกต่างไปจากม้าป่ามัสแตงเลย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ม้าป่ามัสแตงกลับมาสู่ถิ่นเดิมของบรรพบุรุษอีกครั้ง (ตามโครงการรักบ้านเกิด)
.
…..ม้าป่าเป็นสัตว์สังคม พวกมันอยู่รวมกันเป็นครอบครัว โดยมีม้าตัวผู้หนึ่งตัวเป็นหัวหน้ากับม้าตัวเมียหลายตัวและลูกๆ ในการนำฝูงไปหากินจะเป็นหน้าที่ของตัวเมียอาวุโส ส่วนตัวผู้จะป้องกันฝูงจากศัตรูและม้าตัวผู้อื่นๆ ลูกม้าป่าตัวผู้จะอยู่กับฝูงจนอายุได้ 1 – 2 ปี จะถูกไล่ออกไปจากฝูง ส่วนตัวเมียจะอยู่นานกว่าก่อนจะแยกตัวไปอยู่ฝูงอื่น ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ม้าป่ามีการกระจายตัวของยีนและส่งผลให้ลูกม้าที่เกิดมาแข็งแรงและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ในสังคมของม้าป่าจะมีการเคารพกันตามลำดับชั้น ม้าอาวุโสจะช่วยดูแลม้าอายุน้อย และบางครั้งจะลงโทษลูกม้าหัวดื้อด้วยการงับใบหู หรือไม่ก็เตะเบาๆ ตามปกติบรรดาสมาชิกในฝูงมักจะแสดงออกต่อกันอย่างนุ่มนวล เช่น การใช้คอไซ้กัน บางครั้งพ่อม้าก็จะทำเช่นนี้กับลูกด้วย
.
…..ในช่วงปี 1800 มีม้าป่าอยู่สามล้านตัวในสหรัฐ แต่การทำปศุสัตว์ที่เฟื่องฟูในช่วงปี 1850 – 1860 ทำให้ม้าป่าจำนวนมากถูกสังหารเพื่อใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ ในช่วงปี 1861-1870 เกิดสงครามอินเดียนกองทหารสหรัฐสังหารม้าป่าจำนวนมาก เพื่อตัดกำลังพวกอินเดียน เนื่องจากชาวอินเดียนจะนำมาม้าป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงและใช้ออกรบ ม้าป่ายังคงถูกทำลายจากการปศุสัตว์เรื่อยมา ซากของมันถูกนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ต่อมาในปี 1971 สภาคองเกรส เห็นว่าม้าป่าเป็นสัญลักษณ์ของภาคตะวันตก และก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป จึงได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองม้าป่าขึ้น
.
…..ปัจจุบันยังมีม้าป่าเหลืออยู่ 34,000 ตัว แม้จะไม่มาก แต่ก็เชื่อได้ว่าอนาคตของพวกมันสดใสและคงอยู่รอดต่อไป วันนี้ม้าป่ายังคงอยู่ พวกมันยังวิ่งอย่างทรนงเหนือทุ่งหญ้า เหมือนตำนานแห่งเสรีภาพที่ยังมีชีวิต