จักรวรรดิใต้ปฐพี (EMPIRE ANT)

          ตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์ถือกันว่าเป็นสัตว์โลกเพียงชนิดเดียวที่มีโครงสร้างสังคมที่พัฒนาเป็นกลุ่มก้อน มีลักษณะเป็นระบบสังคมชั้นสูง ทว่าปัจจุบันเราได้พบว่ายังมีสัตว์อีกหลายประเภทที่มีระบบสังคมชั้นสูง โดยเฉพาะแมลงมีหลายชนิด ที่มีลักษณะโครงสร้างสังคมที่เป็นระบบไม่แพ้มนุษย์ และในบรรดาแมลงเหล่านี้พวกที่ใกล้ตัวเราที่สุด และน่าทึ่งที่สุดก็คือ มด

           นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่ามีมดเป็นจำนวนเท่ากับสิบยกกำลังสิบห้าตัว ซึ่งถือเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์ของจำนวนแมลงทั้งหมดของโลก พวกมันถือกำเนิดมาตั้งแต่ราว 100 ล้านปีก่อน โดยวิวัฒนาการมาจากแมลงที่กินพืชและอาศัยตามพื้นดิน

           ในสังคมของมดแบ่งเป็นสามชนชั้น ได้แก่ ราชินีมด มดตัวผู้ และมดงาน โดยแต่ละชนชั้นมีหน้าที่ และความสำคัญแตกต่างกัน ราชินีมดจะเป็นผู้ให้กำเนิดแก่มดทั้งหมดในอาณาจักร โดยในแต่ละรังจะมีราชินีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ส่วนมดตัวผู้จะมีหน้าที่เพียงให้เชื้อแก่มดราชินีที่จะสร้างรังในอนาคตเท่านั้น สำหรับมดงาน คือ มดตัวเมียที่ไม่อาจสืบพันธุ์ได้จะมีจำนวนมากที่สุด พวกมันมีหน้าที่ทำงานต่างๆ ในรัง ตั้งแต่การหาอาหาร ดูแลลูกอ่อน ซ่อมแซม และขยายรัง ปกป้องรังจากผู้รุกราน

           ในกลุ่มมดบางชนิดจะมีมดอีกชนชั้น คือ พวกมดทหาร ซึ่งจะมีลักษณะต่างจากมดงาน คือ มีร่างกายใหญ่โตกว่า มีหัว และเขี้ยวขนาดใหญ่ ค่อนข้างดุร้าย พวกมดทหารจะมีหน้าที่ล่าสัตว์ ปกป้องอาณาเขต ในขณะที่มดงานจะทำงานดูแลภายในรัง

           เมื่อราชินีวางไข่ มดงานจะนำไข่ไปไว้ที่ห้องฟัก พวกมันจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลตัวอ่อนจนกว่าจะเติบโตสำหรับตัวอ่อนที่เป็นราชินี และมดตัวผู้ เมื่อโตเต็มวัยจะมีปีก และบินได้ พวกมันจะบินออกจากรังทันทีที่แข็งแรงดี มดบินเหล่านี้บางครั้งจะถูกเรียกว่า แมลงเม่า ขณะที่บินออกจากรังนั้น

           ราชินีมดจะทำการผสมพันธุ์กับมดตัวผู้กลางอากาศ โดยมดตัวผู้หลายตัวจะรุมผสมกับราชินีเพียงตัวเดียว หลังจากนั้นพวกมันจะสลัดปีก และร่วงลงสู่พื้นดิน ตัวผู้จะตายไปในเวลาไม่นานจากนั้น ส่วนราชินีมดจะไม่ผสมพันธุ์อีกเลย มันจะสร้างรัง และวางไข่เพื่อผลิตพลเมืองสร้างอาณาจักรของมันต่อไป

           มดแต่ละชนิดมีลักษณะการดำรงชีพแตกต่างกัน บางชนิดกินพืช บางชนิดกินสัตว์ หรือแม้แต่ล่ามดด้วยกันเป็นอาหาร

           มดหลายชนิดจะนำเอาตัวอ่อนของแมลงพวกเพลี้ยมาไว้ในรัง และกินน้ำหวานที่ตัวอ่อนเหล่านี้ผลิตออกมา คล้ายกับที่มนุษย์เลี้ยงวัวนมไว้รีดนม

           มดแอททีนี แห่งทวีปอเมริกาใต้ นอกจากจะหาอาหารจากนอกรังแล้ว พวกมันยังรู้จักเพาะเชื้อราไว้เป็นอาหารอีกด้วย โดยมันจะตัดใบไม้เป็นชิ้นเล็กๆ มาหมักไว้ในรังเพื่อเป็นที่เพาะเชื้อ และใช้มูลของมดด้วยกันเองเป็นปุ๋ยแก่เชื้อรา

           นอกจากนี้มดแอททีนียังเป็นหนึ่งในมดหลายชนิดที่มีลักษณะโครงสร้างสังคมแบบทาส โดยเหล่านักรบของจักรวรรดิจะยกกองทัพโจมตีอาณาจักรของมดชนิดอื่น หลังจากทำลายกองทัพ และสังหารราชินีของข้าศึกแล้ว พวกนักรบจะขนไข่ และตัวอ่อน รวมทั้งกวาดต้อนมดงานที่เหลือมาเป็นทาสในรัง ซึ่งดูไปแล้วก็ไม่ต่างไปจากการที่จักรวรรดิสมัยโบราณ ทำสงคราม และกวาดต้อนทาสเชลยสักเท่าใดนัก

           มดกองทัพ (Army ant) มดกองทัพมีถิ่นกำเนิดในบริเวณป่าดิบของอเมริกาใต้ และพื้นที่กึ่งแล้งในทวีปอาฟริกา พวกมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ามดชนิดอื่น และมีเขี้ยวขนาดใหญ่เป็นอาวุธ มดกองทัพมีระบบสังคมชั้นสูงเช่นเดียวกับมดชนิดอื่น ในฝูงของมันจะมีราชินีมดเป็นผู้ปกครอง และให้กำเนิดพลมด นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกทหารและมดงาน พวกมันมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยมดงานจะทำหน้าที่ดูแลไข่ ตัวอ่อน และราชินี รวมทั้งทำงานเบ็ดเตล็ด ส่วนมดทหารทำหน้าที่ออกล่าสัตว์ หาเสบียง รวมทั้งป้องกันการโจมตีจากศัตรู พวกมดกองทัพไม่มีรังพักที่แน่นอนพวกมันจะพำนักอยู่ตามที่ต่างๆ เป็นช่วงสั้นๆ และย้ายไปที่อื่น อาจกล่าวได้ว่ามดเหล่านี้มีความเป็นอยู่แบบสังคมเร่ร่อน ถ้าที่ใดมีอาหารสมบูรณ์ พวกมันก็จะอยู่นาน แต่ถ้ามีอาหารน้อย มดเหล่านี้จะยกขบวนเคลื่อนพลไปเรื่อยๆ

           ในการเดินทัพ พวกมดทหารจะอยู่ด้านนอกของขบวน มดทหารจำนวนหนึ่ง จะทำหน้าที่เป็นกองลาดตระเวณนำหน้ากองทัพ ด้านในขบวนจะเป็นมดงานที่ทำหน้าที่ขนเสบียงอาหารและไข่ ในสุดจะเป็นลูกมดและราชินี เมื่อถึงเวลาพัก พวกพลมดจะเอาขาเกาะกันป็นกำแพงล้อมรอบราชินี กับไข่และตัวอ่อนไว้ กำแพงดังกล่าวนี้มีหลายชั้น และบางครั้งอาจสูงเกือบหนึ่งเมตร เป็นที่น่าสังเกตว่าในบริเวณที่พักทัพของเหล่ามดนี้ จะมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งมาก ในการอพยพอาจมีมดหลายฝูงเดินทางไปด้วยกัน ถ้าเป็นกรณีนี้กองทัพจะใหญ่โตมากโดยจะมีราชินีหลายสิบ และพลมดนับล้านๆ ตัวทีเดียว

          มดกองทัพเป็นพวกนักล่า พวกมันจะโจมตีแมลงชนิดต่างๆ ที่พบระหว่างทาง และตัดเป็นชิ้นๆ ด้วยเขี้ยวอันใหญ่โต สัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันก็ได้แก่ แมลงปีกแข็ง หนอน สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก ลูกนกในรังที่ยังบินไม่ได้ ก็อาจเป็นอาหารของมันเช่นกัน ในกรณีที่มีกำลังพลหลายล้านตัว พบว่าพวกมันเข้าโจมตีแม้สัตว์ขนาดใหญ่ ในอาฟริกามดกองทัพนับล้านๆ ตัว เข้าสังหารสัตว์ใหญ่อย่าง จรเข้ ควาย สิงโต หรือแม้แต่มนุษย์และกัดกินจนเหลือแต่กระดูก สำหรับในอเมริกาใต้ เมื่อชาวบ้านรู้ว่ากองทัพมดจะผ่านหมู่บ้านของตน พวกเขาจะเก็บข้าวของ และสัตว์เลี้ยงอพยพออกจากหมู่บ้านชั่วคราว จนกว่าทัพมดจะผ่านไป และเมื่อชาวบ้านกลับมา จะพบว่าทั่วหมู่บ้านไม่มีสัตว์เล็กๆ เหลืออยู่เลย

 

3 thoughts on “จักรวรรดิใต้ปฐพี (EMPIRE ANT)

 • กันยายน 8, 2011 at 10:25 pm
  Permalink

  ชอบเรื่องมด แต่อยากได้เรื่อง มดยักษ์ ในเรื่องอินเดียหน้าโจร ได้ข่าวว่ามีจริง ตัวเท่านิ้ว อะครับ

  Reply
 • กันยายน 9, 2011 at 5:42 pm
  Permalink

  ,มดตัวนิดๆ แต่มีฤทธิ์น่าดูเล้ย

  Reply
 • กรกฎาคม 11, 2012 at 7:43 pm
  Permalink

  ขอบคุณ komkid.com ที่มีสิ่งมีประโยชน์ให้ไดอ่าน

  Reply

ส่งความเห็นที่ พลพล ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*